Wedstrijdreglement FLEURAMOUR editie 2022 STUDENTEN / CURSISTEN

Dit jaar staat het thema MAGIC centraal.

Deze wedstrijd staat open voor leerlingen uit het floristenonderwijs: zowel voor studenten uit het dag- (< 21 jaar) als cursisten uit het avondonderwijs, onderwijs voor sociale promotie als ook voor leerlingen onder leercontract.
Bij de prijsuitreiking zullen er wel aparte categorieën zijn voor – 21 jarigen en voor + 21-jarigen.


Een magisch vliegend wezen

Onderwerp

We vieren dit jaar de 25ste verjaardag van het schitterende bloemenevent Fleuramour. Het thema is dan ook MAGIC! Bij magic denken we aan sprookjes, mythische verhalen, science fiction, bovennatuurlijke krachten, magie!

Daarom vragen we om een magisch vliegend wezen te creëren met plantaardige materialen. De vliegende wezens krijgen een plaatsje op de magische zolder van Alden Biesen die voor de gelegenheid ook magisch verlicht zal worden. De vliegende wezens kunnen er aan de balken opgehangen worden of kunnen een plaatsje krijgen op een (eventueel zelf meegebrachte) sokkel.

75 % vegetatief materiaal (bloemen, planten, bladeren, droogbloemen, mos, schors, hout …) moet in deze opdracht verwerkt worden.

Gelieve voor deze opdracht ook OASIS® steekschuim te gebruiken. Dit mag zowel droog als nat gebruikt worden. Je mag een vorm gebruiken, kleursteekschuim of gewone blokken.

Je mag dit stuk thuis of op school voorbereiden en ter plekke afwerken.

Jij zorgt voor je eigen presentatie. Je zorgt met andere woorden voor ophangmateriaal of een sokkel/staander om je creatie te presenteren.

Zorg zeker ook voor een passend naamkaartje.


Beoordeling
De jury zal de volgende punten beoordelen:
Techniek – vorm en kleur – originaliteit – thema
Het is natuurlijk ook van belang om het reglement te respecteren.

Praktische informatie

Dagindeling
We verwachten je op donderdag 22 september 2022 vanaf 8h30 in Alden Biesen en je werk moet ten laatste om 13h00 klaar zijn.

Rond 13h00 krijgen de deelnemende leerlingen een lunchpakket en een drankje die afgehaald worden op het secretariaat.

De prijsuitreiking vindt plaats op maandag 26 september om 16u30.


Materialen.
Alle materialen en bloemen worden door de deelnemer voorzien, meegebracht en bekostigd. Houd rekening met het reglement en de opdracht!
Het werkstuk mag thuis of op school voorbereid worden en ter plekke neergezet worden. Om 13u moet het volledig klaar zijn.
Een naamkaartje wordt door de deelnemer zelf meegebracht en aan het stuk vastgemaakt zodanig dat het werkstuk niet verloren gaat. Je naam en voornaam zijn voldoende.

Alle werkstukken blijven ter plekke tot en met maandag 26 september 2022 18u00. De werkstukken worden door de deelnemers zelf verwijderd en meegenomen vanaf 18u00. Het verwijderen van de niet afgehaalde werkstukken zal aan de desbetreffende deelnemer aangerekend worden.

Transport van de materialen
Voor, tijdens en na de wedstrijd mogen er materialen aangevoerd worden. Natuurlijk gebeurt dit met de nodige zorg en voorzichtigheid en in respect voor de andere deelnemers en exposanten.
Op donderdag is de opbouw volop aan de gang. Het is er op dat ogenblik ook altijd zeer druk. Houd hier ajb rekening mee.
Na de wedstrijd wordt ALLE afval verwijderd en meegenomen door de deelnemers. (Dit kan een reden van uitsluiting zijn.)

Let op
Voor, tijdens of na de wedstrijd mag er geen reclame gemaakt worden. De enige
uitzondering is het vermelden van de stageplaats die eventueel materialen
sponsort.
Er mag geen materiaal van het domein gebruikt worden.


Organisatie en jury
1. De verantwoordelijken zullen tijdens het verloop van de wedstrijd de materialen controleren. Ze kunnen een materiaal afkeuren indien dit niet conform is met het reglement. Je kan/mag de organisatoren steeds contacteren als je vragen hebt rond een bepaald materiaal. Enkel zij kunnen uitsluitsel geven indien er discussie is.
2. De organisatie kan niet verantwoordelijk gesteld worden in het geval van diefstal, vandalisme, brand of andere beschadigingen aan de werkstukken.3. Een eventuele verzekering tegen beschadiging van materialen, werkstukken of voor de deelnemers zelf, valt ten koste van de deelnemers zelf.
4. Voor, tijdens of na de jurering kan er geen enkele discussie gevoerd worden met de organisatoren of met de jury zelf. Dit zowel over de quotatie als over het verloop van de wedstrijd zelf.
5. Elk contact met één of meerdere van de juryleden met de deelnemers, voor of tijdens de jurering, is verboden.
6. De jurering gebeurt ter plekke en de dag zelf. Volgende punten worden in acht genomen: techniek, vorm en kleur, originaliteit, thema
7. De jury hoeft zich niet te verantwoorden over de gegeven punten en is niet verplicht deze achteraf aan de deelnemers mee te delen.
8. Elke irregulariteit of onverenigbaarheid met het reglement kan een diskwalificatie met zich meebrengen.
9. De organisatie behoudt zich het recht veranderingen aan te brengen aan het reglement en de wedstrijd.

Inschrijving (tot 15 september) en informatie

l     An Theunynck: +32(0)473 28 12 79

     of per mail: an.theunynck@telenet.be

l     De organisatie:  Rekad Produkties – Geelseweg 47 B – 2200 Herentals

  info@happenings.be – www.happenings.be

Wij wensen je nu al de nodige inspiratie en “fair play” t.o.v. je collega’s!